Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih - Sklep vlade
Nosilec:

MK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/24/2011

Klasifikacijska številka:

00716-1/2011/3

Seja:

117. Redna sejaII.-11APredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – nujni postopek

EVA:

2011-3511-0010
 DZSklepVlade_2011_01_20_11_12_42