Naslov:

Zakon o državnem tožilstvu - Sklep vlade
Nosilec:

MP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/21/2011

Klasifikacijska številka:

00720-6/2011/8

Seja:

125. Redna sejaII.-14APredlog zakona o državnem tožilstvu – prva obravnava

EVA:

2010-2011-0007
 DZSklepVlade.doc