Naslov:

Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/31/2014

Šifra dokumenta:

00713-13/2009/7

EVA:

2009-2111-0012

Vsebina:

PIS2009-2111-0012.docPIS2009-2111-0012.docPIS2009-2111-0012p1.docPIS2009-2111-0012p1.doc