Naslov:

Uredba o ratifikaciji Dogovora med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Glavnim združenjem avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00724-12/2009/6

EVA:

2009-1811-0092

Vsebina:

PIS2009-1811-0092.docPIS2009-1811-0092.doc