Naslov:

Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00719-33/2010/11

EVA:

2010-2511-0086

Vsebina:

PIS2010-2511-0086.docPIS2010-2511-0086.doc