Naslov:

Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru za kmetijske proizvode - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/29/2014

Šifra dokumenta:

00715-11/2009/8

EVA:

2009-2311-0070

Vsebina:

PIS2009-2311-0070.docPIS2009-2311-0070.doc