Naslov:

Uredba o dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-59/2011/9

EVA:

2011-2511-0124

Vsebina:

PIS2011-2511-0124.docPIS2011-2511-0124.doc