Naslov:

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/25/2011

Klasifikacijska številka:

00712-8/2011/11

Seja:

122. Redna sejaII.-8Predlog zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – prva obravnava

EVA:

2010-1611-0100
 DZSklepVlade_2011_02_23_11_46_35