Naslov:

Zakon o ratifikaciji Protokola št. 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin - Predlog zakona o ratifikaciji Protokola št. 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:

03/31/2010

Datum objave na spletu:

04/02/2010

Šifra dokumenta:

00724-21/2010/1

EVA:

2009-1811-0047

 P12-2.doc