Naslov:

Zakon o osebni izkaznici - Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/03/2010

Klasifikacijska številka:

00717-11/2010/3

Seja:

110. Redna sejaII.-9Predlog zakona o osebni izkaznici – prva obravnava

EVA:

2010-1711-0001
 DZSklepVlade_2010_12_01_12_8_54.