Naslov:

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/03/2011

Klasifikacijska številka:

00712-24/2011/7

Seja:

137. Redna sejaII.-22Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje – prva obravnava (PONOVNA OBRAVNAVA)

EVA:

2010-1611-0125
 DZSklepVlade.doc