Naslov:

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Sklep vlade
Nosilec:

SVLR

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/04/2011

Klasifikacijska številka:

00701-16/2010/47

Seja:

119. Redna sejaII.-7APredlog mnenja o amandmajih k dopolnjenemu Predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

EVA:

2010-1536-0004
 DZSklepVlade_2011_02_03_9_45_7.d