Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih - prva obravnava
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:

06/29/2009

Datum objave na spletu:

06/29/2009

Šifra dokumenta:

00717-10/2009/3

EVA:

2009-1711-0008

 ZJZ- predlog.doc