Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o habitatnih tipih - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00719-13/2009/9

EVA:

2009-2511-0041

Vsebina:

PIS2009-2511-0041.DOCPIS2009-2511-0041.DOC