Naslov:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu - Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/20/2011

Klasifikacijska številka:

00711-3/2011/12

Seja:

135. Redna sejaII.-15BPredlog uskladitvenega amandmaja k Predlogu zakona o varnosti in zdravju pri delu

EVA:

2008-2611-0103
 DZSklepVlade.doc