Naslov:

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/29/2014

Šifra dokumenta:

00714-5/2011/29

EVA:

2010-3111-0034

Vsebina:

PIS2010-3111-0034.docPIS2010-3111-0034.docPIS2010-3111-0034p1.docPIS2010-3111-0034p1.doc