Naslov:

Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti - Predlog zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti – nujni postopek
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:

11/24/2009

Datum objave na spletu:

11/25/2009

Šifra dokumenta:

00713-45/2009/1

EVA:

2009-2111-0211
 Zakon o prejemkih 24-11-09.doc