Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - Predlog uskladitvenih amandmajev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - tretja obravnava
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

02/22/2010

Datum objave na spletu:

02/23/2010

Šifra dokumenta:

00712-68/2009/21

EVA:

2009-1611-0143 

 ZJNVETPS-B_3obrDZ_usklad amand1.