Naslov:

Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-64/2011/12

EVA:

2011-2511-0110

Vsebina:

PIS2011-2511-0110.docPIS2011-2511-0110.doc

Prilogi 1 in 2:

PIS2011-2511-0110p1.doc