Naslov:

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/30/2014

Šifra dokumenta:

00713-50/2009/12

EVA:

2010-2111-0024

Vsebina:

PIS2010-2111-0024.docPIS2010-2111-0024.docPIS2010-2111-0024p1.docPIS2010-2111-0024p1.doc