Naslov:

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju - Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:

02/18/2010

Datum objave na spletu:

02/25/2010

Šifra dokumenta:

00724-15/2010/1

EVA:

2010-1811-0010
 Predlog
 Srbija-SV-Vlada.doc