Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah - Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/30/2012

Klasifikacijska številka:

00712-3/2012/18

Seja:

170. Redna sejaII.-14APojasnilo v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah, ki v novem poglavju 2.b ureja Fiskalni svet

EVA:

2012-1611-0014


DZSklepVlade.doc