Naslov:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu - Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/21/2011

Klasifikacijska številka:

00711-3/2011/5

Seja:

125. Redna sejaII.-14Predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu – prva obravnava

EVA:

2008-2611-0103
 DZSklepVlade.doc