Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - Sklep vlade
Nosilec:

MVZT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/17/2011

Klasifikacijska številka:

00723-3/2011/6

Seja:

140. Redna seja13Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – skrajšani postopek

EVA:

2010-3211-0015
 DZSklepVlade.doc