Naslov:

Uredba o spremembi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

SVZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2014

Šifra dokumenta:

00701-15/2011/14

EVA:

2011-1517-0003

Vsebina:

PIS2011-1517-0003.docPIS2011-1517-0003.doc