Naslov:

Uredba o spremembah uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-7/2010/8

EVA:

2010-2511-0044

Vsebina:

PIS2010-2511-0044.DOCPIS2010-2511-0044.DOC