Naslov:

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest in o koncesiji te javne službe - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MZP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00721-2/2009/11

EVA:

2008-2411-0068

Vsebina:


- PIS2008-2411-0068.DOC