Naslov:

Uredba o izvajanju uredbe (ES) o prepovedi dajanja v promet ter uvoza v Skupnost ali izvoza iz Skupnosti krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/28/2014

Šifra dokumenta:

00715-18/2010/8

EVA:

2010-2311-0001

Vsebina:

PIS2010-2311-0001.docPIS2010-2311-0001.doc