Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah - Sklep vlade




Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/30/2012

Klasifikacijska številka:

00712-3/2012/21

Seja:

170. Redna sejaVII.-56Informacija Vladi Republike Slovenije o predlogu amandmaja k 12.b členu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah

EVA:

2012-1611-0014


DZSklepVlade.doc

priloga: amand.doc