Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - skrajšani postopek
Predlagatelj:

MSS

Datum dokumenta:

05/04/2009

Datum objave na spletu:

05/04/2009

Šifra dokumenta:

00722-1/2009/3

EVA:

2009-3311-0001

 Popravek št.1 - ZOFVI.doc