Naslov:

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih - Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o plačilnih storitvah in sistemih - prva obravnava
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

05/05/2009

Datum objave na spletu:

05/06/2009

Šifra dokumenta:

00712-24/2009/5

EVA:

2009-1611-0001


Popravek gradiva št. 1


Čistopis


Mnenje SVZ


Izjava o skladnosti
 

Korelacijska tabela


 popravek št 1.doc
 Predlog ZPSS_vlada-popr (2).doc
 Mnenje-ZPSS_20.4.09.doc
 Izjava o skladnosti_ZPSS.PDF
 Korelacijska tabela-ZPSS.PDF