Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-41/2011/14

EVA:

2011-2511-0100

Vsebina:

PIS2011-2511-0100.docPIS2011-2511-0100.doc PIS2011-2511-0100p1.jpegPIS2011-2511-0100p1.jpeg