Naslov:

Sklep o spremembi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija - Sklep vlade
Nosilec:

MK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/03/2011

Klasifikacijska številka:

61500-1/2011/3

Seja:

157. Redna seja10Predlog sklepa o objavi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija

EVA:

2011-3511-0029


Sklep vlade.doc