Naslov:

Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00720-8/2010/11

EVA:

2010-2011-0010

Vsebina:

- Uredba SPREJETA popr.doc