Naslov:

Odlok o dopolnitvi Odloka o programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 - Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/21/2011

Klasifikacijska številka:

00712-42/2011/4

Seja:

145. Redna sejaII.-3CPredlog odloka o dopolnitvi Odloka o programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (PONOVNA OBRAVNAVA)

EVA:

2011-1611-0098
 DZSklepVlade.doc