Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-67/2010/10

EVA:

2010-2511-0114

Vsebina:

PIS2010-2511-0114.DOCPIS2010-2511-0114.DOC

Priloga:
PIS2010-2511-0114p1.DOCPIS2010-2511-0114p1.DOC