Naslov:

Sklep o objavi Sprememb in dopolnitev Prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00717-9/2010/8

EVA:

2010-1711-0038

Vsebina:

PIS2010-1711-0038.docPIS2010-1711-0038.doc

PIS2010-1711-0038p1.docPIS2010-1711-0038p1.doc