Naslov:

Uredba o izvajanju uredbe (ES) o pomoči Skupnosti za oskrbo otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2014

Šifra dokumenta:

00715-37/2010/8

EVA:

2010-2311-0066

Vsebina:

PIS2010-2311-0066.DOCPIS2010-2311-0066.DOC

PIS2010-2311-0066p1.DOCPIS2010-2311-0066p1.DOC