Naslov:

Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00724-57/2008/6

EVA:

2008-1811-0143

Vsebina:

PIS2008-1811-0143.DOCPIS2008-1811-0143.DOC