Naslov:

Zakon o medicinskih pripomočkih - Predlog zakona o medicinskih pripomočkih - nujni postopek
Predlagatelj:

MZ

Datum dokumenta:

09/01/2009

Datum objave na spletu:

09/01/2009

Šifra dokumenta:

00725-8/2009/2

EVA:

2008-2711-0133


Spremni dopis


Predlog zakona


Mnenje SVZ


Mnenja: MDDSZ, MF, MG, MJU in MP
 MZ_ZMP_VG.doc
 MZ_ZMP_zakon.doc
 MZ ZMP_sogl. SVZ.pdf
 MZ ZMP_sogl. MDDSZ.pdf
 MZ ZMP_sogl. MF.pdf
 MZ ZMP_sogl. MG.TIF
 MZ ZMP_sogl. MJU.pdf
 MZ ZMP_sogl. MP.pdf