Naslov:

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Sklep vlade
Nosilec:

SVLR

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/07/2011

Klasifikacijska številka:

00701-16/2010/42

Seja:

115. Redna sejaII.-10Predlog stališča do mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

EVA:

2010-1536-0004
 DZSklepVlade_2011_01_06_10_37_26