Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2014

Šifra dokumenta:

00712-70/2011/9

EVA:

2011-1611-0163

Vsebina:

PIS2011-1611-0163.docPIS2011-1611-0163.doc