Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00718-9/2010/12

EVA:

2010-1911-0004

Vsebina:

PIS2010-1911-0004.DOCPIS2010-1911-0004.DOC

PIS2010-1911-0004p1.DOCPIS2010-1911-0004p1.DOC