Naslov:

Akt o prenehanju veljavnosti Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

01406-5/2010/9

EVA:

2010-2111-0081

Vsebina:

PIS2010-2111-0081.DOCPIS2010-2111-0081.DOC