Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2014

Šifra dokumenta:

00715-4/2012/8

EVA:

2012-2311-0058

Vsebina:

PIS2012-2311-0058.docPIS2012-2311-0058.doc