Naslov:

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/29/2014

Šifra dokumenta:

00714-33/2009/7

EVA:

2009-3111-0084

Vsebina:

PIS2009-3111-0084.docPIS2009-3111-0084.doc