Naslov:

Uredba o spremembah Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih: Črenšovci, Občina Črenšovci; Žabče, Občina Tolmin; Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi; Vetrnik, Občina Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala v Davči, Občina Železniki; Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci, Občina Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja vas, Občina Gorenja vas-Poljane; Stara vas, Občina Grosuplje; Razdrto, Občini Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas-Poljane; Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci,Občina Ljutomer; Bakovska cesta »B«, MO Murska Sobota; Okroglica I, MO Nova Gorica,; Okroglica II, MO Nova Gorica - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/30/2014

Šifra dokumenta:

00713-29/2009/8

EVA:

2009-2111-0226

Vsebina:

PIS2009-2111-0226.docPIS2009-2111-0226.doc