Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nabavi, posesti in nošenju orožja v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

SOVA

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2014

Šifra dokumenta:

00701-3/2010/9

EVA:

2009-1524-0002

Vsebina:

PIS2009-1524-0002 - popr..docPIS2009-1524-0002p1.docPIS2009-1524-0002p1.doc