Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009 - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/29/2014

Šifra dokumenta:

00715-16/2009/14

EVA:

2009-2311-0106

Vsebina:

PIS2009-2311-0106.docPIS2009-2311-0106.doc