Naslov:

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 - Predlog resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015
Predlagatelj:

MO

Datum dokumenta:

05/06/2009

Datum objave na spletu:

05/07/2009

Šifra dokumenta:

84300-4/2009/2

EVA:

2007-1911-0001
 Resolucija_VNDN_07052009_NOVO.do